Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Kotkan Kosmetiikkakeskus, Keskuskatu 13, 48100 Kotka (Kosmetiikkakeskus)

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Paula Haltia, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 050 357 7055

 1. Rekisterin nimi

Kotkan Kosmetiikkakeskuksen asiakasrekisteri.

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröidyn ja Kosmetiikkakeskuksen välinen asiakassuhde tai sopimussuhde.

Henkilötietoja käsitellään

 • asiakassuhteen ylläpitoon, yhteydenpitoon, hallinnointiin
 • palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen
 • terveydellisten tietojen keräämiseksi, jotta palvelut voidaan toteuttaa turvallisesti
 • asiakasviestintään ja ajanvaraukseen liittyvään viestintään
 • sähköiseen suoramarkkinointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika
 • terveydentilasta vain sellaista tietoa, joilla voimme estää haitallisia vaikutuksia asiakkaan terveydelle
 • tiedot tilatuista palveluista, niiden muutoksista ja soveltuvuudesta asiakkaalle
 • laskutustiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot verkkolomakkeilla tai ajanvarausjärjestelmässä, asiakkaan antamat tiedot yhteydenotoissa sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluissa tai asiakastapaamisissa, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään vain digitaalisessa muodossa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmät suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, joiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Evästeet

Verkkosivustomme asettaa tietokoneellesi evästeitä. Käytämme sivustolla Google Analytics -palvelua.

Evästeitä käytämme seuraaviin tarkoituksiin:

 1. verkkosivuston kehittäminen kävijätiedon perusteella
 2. mainonnan tulosseuranta
 3. mainonnan kohdistaminen (esimerkiksi Facebookissa tai Googlen mainosverkostoissa).

Evästeiden estäminen saattaa haitata verkkosivuston palvelujen käytettävyyttä.

Palvelemme

Ma - to 10:00 - 17:00
La 10:00 - 13:00

Keskuskatu 13
48100 Kotka

Seuraa meitä muualla verkossa

Kotkan Kosmetiikkakeskus

Keskuskatu 13
48100 Kotka

050 357 7055
05 214 486


© 2022 Kotkan Kosmetiikkakeskus. Oikeudet muutoksiin pidetään.
Site Jaakko Leislahti Oy